Vzgojiteljice čebelic, pikapolonic in žabic smo želele popestriti igro in delo otrok na igrišču ter urediti kompostnika in maline. Ugotovile smo, da vsega tega same ne bomo zmogle, zato smo se obrnile na naše starše. Ti so bili pripravljeni pomagati tako pri zbiranju potrebnega materiala, kakor pri samemu delu. Ker nam vreme v mesecu maju ni dopuščalo izvedbe, smo delovno akcijo izpeljali 12. 6. 2019. S pomočjo močnih rok staršev nam je uspelo izvesti vse, kar smo si zastavile.

Hvala vsem, ki ste nam pomagali.

KATARINA TREVEN