V četrtek, 22. 12. 2022, so otroci iz skupine Žabic in Zajčkov obiskali Dom Marije in Marte. Starejšim občanom so v imenu našega kolektiva in staršev podarili čaj in piškote ter jim zaželeli vse dobro ob prihajajočem letu. Zapeli so jim tudi pesem Snežinke (Anja Štefan), s čimer so poskušali pričarati praznično vzdušje in jim polepšati dan.

Pri svojem delu je strokovnim delavcem zelo pomembno, da že od malih nog razvijamo sočutje do starejših ljudi. Verjamemo namreč, da je medgeneracijsko sodelovanje ključnega pomena za ohranjanje povezanost med različnimi generacijami. Sicer pa so takšna povezovanja tudi ena izmed temeljnih vrednot našega vrtca. V svojem delu z otroki strmimo k spodbujanju empatije in spoštovanja do starejših generacij.

S to majhno gesto smo želeli pokazati, kako pomembno je prispevati k dobremu počutju starejših sokrajanov. Verjamemo, da z razvijanjem vseh omenjenih vrednot, oblikujemo odgovorne in sočutne posameznike, ki bodo s svojim ravnanjem bogatili našo družbo.

Zapisala: Maja Kljajić